OBRES RELIGIOSES

SANT MIQUEL DE TERRADELLES
Material: Talla en fusta
Alçada: 75 cm
Any: 1982